Vinárske a dekoratívne sklo
Merače

Muštomer je určený na zmeranie cukru v mušte a jeho prípadné dosládzanie.

Cukromer je určený na zmeranie vykvaseného ovocia pred jeho spracovaním v liehovare.

Liehomer sa používa na presné zistenie percenta alkoholu.

Zasielame s návodom na použitie. Dodávka možná v obale z tvrdého kartóna.